电话

+123-456-7890

电邮

mail@domain.com

营业时间

Mon - Fri: 7AM - 7PM


 观看:新的歌唱课程视频可以让任何人成为伟大的歌手

Tao cứ việc đi thôi! mặc kệ chuyện tương lai tao có trở thành bboy hay vẽ graffity
Tích cực lên đi 男孩! bởi vì trong cuộc sống của chúng ta luôn cần đến chính là energy
与敌人战斗
Mày ngước lên nhìn tao, rồi mày cũng sẽ đằng sau lưng của tụi tao chính là M A C
好的 rất hân hạnh ... vì tao biết có nhiều thằng còn đang ghét tao
Tụi nó không liên quay ra chửi đáng ghét sao
Mấy thằng đam sau lưng thì sau này tao cũng sẽ trả từng thằng mày một nhát dao
noi chung là chí hướng mình không cùng nên tao khuyên mày tự biết có quyền 滚出去
可以吗? Vậy mày cứ Flow đi, đừng ngồi đó mà phán西特
Tụi tao sống Lowkey, không vì những thứ vô tri nên đừng cố đem tao ra rồi gán ghép
Theo tao ra ngoài kia để cho âm tanh này đây một ngày nào đó trong tương lai đc vương xa
Rap thì thô mà đéo có gì hay nên mớ lyric của tao nó ráng chép
可以吗? Vậy mày cứ Flow đi, đừng ngồi đó mà phán xét
Tụi tao sống Lowkey, không vì những thứ vô tri nên đừng cố đem tao ra rồi gán ghép
Theo tao ra ngoài kia để cho âm tanh này đây một ngày nào đó trong tương lai đc vương xa
Rap thì thô mà đéo có gì hay nên mớ lyric của tao nó ráng chép, chép
Anh em tụi tao,có những thứ tụi bây biết đéo phãi dao
Không thích kiếm chuyện nhưng sao nó ám hại tao
Tụi nó sẵn sàng đễ khiến tao vào trại sao
Giam vào trại lao? Anh em ăn mừng khi tụi nó gặp lại tao
Thế cũng không sao? Nhậu hết chầu này rồi mày chuyền tao cây dao
Mày cứ đễ tao! không cần hối hận ra tù rồi cũng không sao
Thích mặc Quân Phục, nhưng tụi mày lại tránh nắng
Châu á da vàng thì làm đéo gì biết trắng
Tụi nó ngồi đó và cứ ngồi đó hả hê
氮hưng mẹ nó biết là đêm nay no không về
Tụi nó sẽ biết là bị giết trong đêm nay
Nhìn vào mắt tụi tao đi, mày sẽ thấy gì trong đây
Chắc là đêm nay mày không may
Khi mặt trời xuống,mày đâu hay
可以吗? Vậy mày cứ Flow đi, đừng ngồi đó mà phán xét
Tụi tao sống Lowkey, không vì những thứ vô tri nên đừng cố đem tao ra rồi gán ghép
Theo tao ra ngoài kia để cho âm tanh này đây một ngày nào đó trong tương lai đc vương xa
Rap thì thô mà đéo có gì hay nên mớ lyric của tao nó ráng chép
可以吗? Vậy mày cứ Flow đi, đừng ngồi đó mà phán xét
Tụi tao sống Lowkey, không vì những thứ vô tri nên đừng cố đem tao ra rồi gán ghép
Theo tao ra ngoài kia để cho âm tanh này đây một ngày nào đó trong tương lai đc vương xa
Rap thì thô mà đéo có gì hay nên mớ lyric của tao nó ráng chép, chép
Chắc là đêm nay mày không may
Khi mặt trời xuống,mày đâu hay
Chắc là đêm nay mày không may
Khi mặt trời xuống,mày đâu hay
Chắc là đêm nay mày không may
Khi mặt trời xuống,mày đâu hay
Chắc là đêm n艾梅孔梅
Khi mặt trời xuống,mày đâu hay

推荐文章

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注